FÖRETAGET

Vi har sedan starten 2005 levererat produkter, tjänster och lösningar tillsammans med marknadens ledande aktörer.
Det har gjort att vi än idag levererar fiber och datanät till fler nöjda kunder på ett kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt.
Tack vare samarbetet med våra partners och leverantörer har vi nu över 1000 nöjda kunder.

TJÄNSTER

Vårt fokus ligger främst på uppbyggnad och serviceunderhåll av kommunikationsnät, såsom fiber/stadsnät (FTTH, 4G, Fastighets-IT)
samt koppar datanät (Kategori 6, LAN, WI-FI) och även CCTV (kameraövervakning).


INSTRUMENT

Vi förfogar över och installerar med egna maskiner för bl.a. fiberblåsning och fibersvetsning
samt kvalitetstestar varje installation med våra testinstrument. Vi ser därför över våra maskiner och instrument regelbundet.

"Vid varje utförd installation kan vi lämna över en färdig produkt med 25-års system-garanti"

 garanti4_vitSpara

MÅL

Vi strävar efter att alltid kunna leverera professionella installationer utan att tumma på varken hantverket
eller produktens kvalité, det uppskattar våra kunder, nya som återkommande.

"Med rätt vägledning och materialval tillgodoser vi kundens uttalade behov"

1012

Nöjda kunder sedan 2005

KONTAKT

Hör av dig om du har några frågor eller vill få mera information om vad vi kan göra för just ert företag.

Följ oss på Facebook och LinkedIn